Info från supporterklubbben

Tillbaka

Kallelse till årsmöte2021-04-27, Andreas Fahlgren     0

Samtliga medlemmar i supporterföreningen Citizens of Swedens kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2020/2021. Ett årsmöte som på grund av rådande tider kommer att genomföras digitalt.

Samtliga medlemmar har fått en kallelse via mail. Är du osäker på om du är medlem och behörig att delta så logga in på sidan och gå till din profilsida eller skicka ett mail till medlemskap@citizensof.se för info.

När: 23 maj 2021 klockan 15:00
Anmälan senast: 16 maj 2020 till medlemskap@citizensof.se
Motioner senast: 14 maj 2020 

Styrelsen distribuerar dagordning, motioner och verksamhetsberättelse till samtliga anmälda mötesdeltagare den 17 maj. Vi kommer då också inkludera en länk och instruktioner inför mötet.

Ta din chans att påverka!

Vi ser givetvis gärna att du använder din rätt som medlem och påverkar om du har förbättringsidéer och tankar. Detta gör du genom att skriva en motion och maila den till medlemskap@citizensof.se senast 10 maj. 

Övrig information

Medlemsavgifterna ligger för närvarande på 200kr för vuxen medlem, 100kr för medlem som är 15 år eller yngre samt 100kr för familjemedlem.

Tre styrelsemedlemmars förordnanden går ut vilket innebär att deras positioner är uppe för val/omval. Dessa är ledamot Andreas Fahlgren, ledamot Magnus Qvist samt suppleant Petrus Gattbo. Utöver detta behöver vi också göra ett fyllnadsval för ledamot Pontus Atterfors mandat. Pontus som tragiskt gick bort under föregående år.

Har du funderingar eller tankar kring valbara positioner i föreningen så kontakta valberedningen via Jonas Robertsson (jnsrbrtsn@gmail.com), alternativt Bo Lönnqvist (blonn@gandalf.se).

Enligt §16 i våra stadgar kan rösträtt utövas genom ombud med giltig fullmakt. Denna fullmakt måste vara oss tillhanda senast 17 maj via medlemskap@citizensof.se. 

Med vänlig hälsning
Styrelsen, Citizens of Sweden 

 Kommentarer

Inga kommentarer.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera.