Info från supporterklubbben

Tillbaka

Kallelse till årsmöte2022-05-01, Andreas Fahlgren     0

Härmed kallas samtliga medlemmar av Citizens of Sweden till årsmöte för verksamhetsåret 2021/2022. Mötet sker 22 maj och vår vana trogen så håller vi det i Manchester.

När: 22 maj 2022 klockan 10:30

Var: Manchester, England (exakt lokal återkommer vi med)

Motioner senast: 14 maj 2022

Styrelsen distribuerar dagordning, motioner och verksamhetsberättelse till samtliga medlemmar den17 maj.

Ta din chans att påverka!

Vi ser givetvis gärna att du använder din rätt som medlem och påverkar om du har förbättringsidéer och tankar. Detta gör du genom att skriva en motion och maila den till medlemskap@citizensof.se senast 14 maj.

Övrig information

Medlemsavgifterna ligger för närvarande på 200kr för vuxen medlem, 100kr för medlem som är 15 år eller yngre samt 100kr för familjemedlem.

Tre styrelsemedlemmars förordnanden går ut vilket innebär att deras positioner är uppe för val/omval. Dessa är ledamot Anders Rosén, ledamot Selma Isovic suppleant Petrus Gattbo.

Har du funderingar eller tankar kring valbara positioner i föreningen så kontakta valberedningen via Jonas Robertsson (jnsrbrtsn@gmail.com), alternativt Bo Lönnqvist (blonn@gandalf.se).

Enligt §16 i våra stadgar kan rösträtt utövas genom ombud med giltig fullmakt. Denna fullmakt måste vara oss tillhanda senast 17 maj via medlemskap@citizensof.se.

Med vänlig hälsning
Styrelsen, Citizens of SwedenKommentarer

Inga kommentarer.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera.