Bli medlem 2023/2024

Vi har inte öppet!

Tyvärr är medlemsansökan stängd för närvarande. Anledningen är att centrala supporterföreningen i Manchester har stängt anmälan för säsongen och inte tar emot nyanmälningar och då kan vi i svenska sektionen inte heller göra det.

Vi öppnar igen för medlemsansökan sommaren 2024. Det kommer närmare information om exakt när vi öppnar för anmälan säsongen 2024-25.

Välkommen då!

Har du några funderingar och har behov av att nå oss så gör du enklast genom att gå till vår sida med kontaktuppgifter. 2023