Medlemskapsnivåer

Vi har två stycken medlemskapsnivåer idag vilka är inrättade för att ge en mer rättvis fördelning av supporterbiljetter vid de fåtal tillfällen då vi inte blir fördelade samtliga ansökta biljetter. 

Guld

Du uppnår guldnivå genom att vara medlem denna säsong samt föregående säsong0

Silver

Du uppnår silvernivå genom att bli medlem innevarande säsong.

Kösystemet

Citizens of Sweden använder sig av principen ”först till kvarn” när det kommer till fördelning av biljett till matcher av typen supporterbiljett.

Förtur - avsteg från kösystemet

  • Vid fördelning av biljetter så går guldmedlem före silvermedlem
  • Förtur till biljett kan även utdelas till personer engagerade i Supporterföreningen eller som tävlingspris till medlemar

Obeservera att vi vid officiella supporterresor kan välja att ändra kösystem för att inspirera och tillgängliggöra biljetter i större grad för silvermedlemmar.